little girl with balloon cartoonY Feithrinfa

  • Meithrinfa Gymraeg ydym, gyda chymorth i deuluoedd i ddysgu'r iaith mewn awyrgylch naturiol
  • Mae yna ddigon o le yn yr adeilad gyda chyfleusterau awyr agored da dewch-2
  • Mae'n hawdd dod o hyd i ni ar yr A40 rhwng Llandeilo a Llanymddyfri, gyda lle parcio diogel oddi ar y ffordd fawr
  • Cynigir gwasanaeth casglu o ysgolion Llandeilo a Llangadog
  • Cynigir gwasanaeth casglu o Landeilo yn y boreau
  • Paratoir prydau bwyd cartref cynnes ac iachus ar y lle
  • Anogir teuluoedd i ddod yn rhan o’r feithrinfa pob cyfle posib trwy’r digwyddiadau a drefnir i deuluoedd

Ein Hathroniaeth

seesaw4Credwn fod gofal o safon ac addysg yn mynd law yn llaw, gan feithrin chwilfrydedd a dychymyg ac ysbrydoli plant i ddysgu.

'DYSGU CHWARAE - CHWARAE I DDYSGU'

Cyflawnir hyn trwy ddatblygu amgylchedd dysgu yn seiliedig ar gyfleoedd i chwarae, cyfleoedd sy'n galluogi'r plentyn i ddewis pa weithgaredd yr hoffai wneud, y plentyn felly yw'r canolbwynt

facebook-icon

Meithrinfa Twts Tywi Nursery
Cwm Cudyll Fach, Manordeilo, Llandeilo. Carmarthen
SA19 7BR
Telephone/Ffôn: 01550 779 039
Ffôn/Mob: 07772 683 233
email/e-bost: info@twtstywi.co.uk

mudiadmeithrin logo
Wales pre-school providers logo
Food hygiene logo
Back to top