Sesiynau Meirithin yn Nhwts Tywi

Mae rhieni yn byw bywyd prysur, felly rydym yn rhedeg amrywiaeth o sesiynau yn Nhwts Tywi er mwyn i sicrhau ein bod yn mor hyblyg â phosib i ateb eich gofynion. Mae pob un sesiwn yn cynnwys bwyd.

Ein sesiwn safonol yn cynnwys:

  • Sesiwn dydd llawn
  • Sesiwn hanner dydd
  • Sesiwn yr awr

Ar gyfer ‘early starters’ a ‘late finishers’, mae:

  • ‘early risers’- dechrau am 7:30yb
  • Clwb frecwast
  • Clwb ar ôl ysgol

Mae’r clybiau brecwast ac ar ôl ysgol yn cynnwys bwyd, teithio i’r ysgol a nôl ar ddiwedd y dydd. Mae’r clwb ar ôl ysgol yn cynnwys gweithgareddau tan 6:00yp.

Mae’r Meithrin Twts Tywi yn teithio plant i’r ysgol a nôl yn ystod y dydd ysgol.

children chasing bubbles outsidecaryl reading
facebook-icon

Meithrinfa Twts Tywi Nursery
Cwm Cudyll Fach, Manordeilo, Llandeilo. Carmarthen
SA19 7BR
Telephone/Ffôn: 01550 779 039
Ffôn/Mob: 07772 683 233
email/e-bost: info@twtstywi.co.uk

mudiadmeithrin logo
Wales pre-school providers logo
Food hygiene logo
Back to top