Croeso i Feithrinfa Twts Tywibutterfly

Mae meithrinfa Twts Tywi yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau a hynny mewn amgylchedd “cartrefol”. Trwy gynnig awyrgylch gynnes a gofalgar, rydym yn gweithio'n agos gyda rhieni er mwyn gwneud yn siŵr bod ein meithrinfa yn estyniad o'r cartref cariadus a roddir gennych chi fel rhieni. Gyda'n gilydd medrwn gynnig cyfleoedd a phrofiadau cyffrous llawn hwyl fydd yn meithrin datblygiad eich plentyn, gan ei annog i fod yn unigolyn annibynnol, hyderus, hapus a chytbwys.

small-child-cooking

Byddwn yn gwneud yn siŵr fod pob plentyn yn cael y cyfle i ddysgu trwy gael profiadau chwarae o ansawdd uchel a byddwn yn clustnodi gweithiwr i fod yn gwmni i'ch plentyn trwy gydol ei amser gyda ni.

Ar agor ddydd Llun - ddydd Gwener 7:30yb - 6:00yh
yn Manordeilo, Llandeilo

Yn gofalu am blant rhwng 6 wythnos ac 8 mlwydd oed

facebook-icon

Meithrinfa Twts Tywi Nursery
Cwm Cudyll Fach, Manordeilo, Llandeilo. Carmarthen
SA19 7BR
Telephone/Ffôn: 01550 779 039
Ffôn/Mob: 07772 683 233
email/e-bost: info@twtstywi.co.uk

mudiadmeithrin logo
Wales pre-school providers logo
Food hygiene logo
Back to top